حلقه های صالحین

جلسه حدیث کساءباحضور متربیان صالحین پایگاه شهدای گمنام واهالی محترم منطقه بانوای دلنشین استاد بصیری وبرادر مرتضی زاده درمسجد صاحب الزمان(عج) اسلام آباد برگزارشد. مسجد صاحب الزمان(عج) اسلام آباد خوی

جلسه حدیث کساءباحضور متربیان صالحین پایگاه شهدای گمنام واهالی محترم منطقه بانوای دلنشین استاد بصیری وبرادر مرتضی زاده درمسجد صاحب الزمان(عج) اسلام آباد برگزارشد.

جلسه حدیث کساءباحضور متربیان صالحین پایگاه شهدای گمنام واهالی محترم منطقه بانوای دلنشین استاد بصیری وبرادر مرتضی زاده درمسجد صاحب الزمان(عج) اسلام آباد...

ادامه مطلب ...
متربی  برتر گروه صالحین شهید رضا راد پایگاه شهدای گمنام برادر بزرگوار حامد حمزه لو از طرف روحانی مسجد با دستان پیشکسوت بزرگوار محمد موسی زاده تجلیل شد.

متربی برتر گروه صالحین شهید رضا راد پایگاه شهدای گمنام برادر بزرگوار حامد حمزه لو از طرف روحانی مسجد با دستان پیشکسوت بزرگوار محمد موسی زاده تجلیل شد.

متربی برتر گروه صالحین شهید رضا راد پایگاه شهدای گمنام برادر بزرگوار حامد حمزه لو از طرف روحانی مسجد با دستان پیشکسوت بزرگوار محمد موسی زاده تجلیل...

ادامه مطلب ...
گروه صالحین شهید رضا راد پایگاه شهدای گمنام مسجد صاحب الزمان(عج)اسلام آباد با موضوع محرم و اداب عاشورا به سرگروهی برادر حامد خلیل زاده اداره شد. مسجد صاحب الزمان(عج) اسلام آباد خوی

گروه صالحین شهید رضا راد پایگاه شهدای گمنام مسجد صاحب الزمان(عج)اسلام آباد با موضوع محرم و اداب عاشورا به سرگروهی برادر حامد خلیل زاده اداره شد.

گروه صالحین شهید رضا راد پایگاه شهدای گمنام مسجد صاحب الزمان(عج)اسلام آباد با موضوع محرم و اداب عاشورا به سرگروهی برادر حامد خلیل زاده اداره...

ادامه مطلب ...
در پی کسب عنوان برترین رده بسیج توسط  پایگاه مقاومت شهدای گمنام  در جشنواره سراسری مالک اشتر فرماندهی پایگاه شهدای گمنام بیانیه ای صادر کرد. مسجد صاحب الزمان(عج) اسلام آباد خوی

در پی کسب عنوان برترین رده بسیج توسط پایگاه مقاومت شهدای گمنام در جشنواره سراسری مالک اشتر فرماندهی پایگاه شهدای گمنام بیانیه ای صادر کرد.

در پی کسب عنوان برترین رده بسیج توسط پایگاه مقاومت شهدای گمنام در جشنواره سراسری مالک اشترسپاه فرماندهی پایگاه شهدای گمنام بیانیه ای صادر کرد. ????????پیام خادم بسیجیان پایگاه شهدای گمنام???????? ضمن عرض سلام و عرض ادب خدمت...

ادامه مطلب ...
کسب عنوان برترین رده بسیج توسط  پایگاه مقاومت شهدای گمنام  در جشنواره سراسری مالک اشتر مسجد صاحب الزمان(عج) اسلام آباد خوی

کسب عنوان برترین رده بسیج توسط پایگاه مقاومت شهدای گمنام در جشنواره سراسری مالک اشتر

کسب عنوان برترین رده بسیج توسط پایگاه مقاومت شهدای گمنام در جشنواره سراسری مالک اشترسپاه را به فرماندهی و شورای پایگاه و متربیان صالحین مسجد صاحب الزمان(عج)اسلام آباد تبریک عرض...

ادامه مطلب ...
گروه صالحین سردار شهید عبدالمجید سیستانی زاده پایگاه شهدای گمنام با موضوع فضایل امام حسین(ع) مسجد صاحب الزمان(عج) اسلام آباد

گروه صالحین سردار شهید عبدالمجید سیستانی زاده پایگاه شهدای گمنام با موضوع فضایل امام حسین(ع)

گروه صالحین سردار شهید عبدالمجید سیستانی زاده پایگاه شهدای گمنام با موضوع فضایل امام حسین(ع)به سرگروهی برادر بسیجی غلامرضا کریمخواه اداره...

ادامه مطلب ...
جلسه حدیث شریف کساء امشب باحضورمتربیان صالحین پایگاه شهدای گمنام واهالی محترم منطقه درمسجدصاحب الزمان (عج) اسلام آباد برگزار شد. مسجدصاحب الزمان(عج)اسلام آباد

جلسه حدیث شریف کساء امشب باحضورمتربیان صالحین پایگاه شهدای گمنام واهالی محترم منطقه درمسجدصاحب الزمان (عج) اسلام آباد برگزار شد.

جلسه حدیث شریف کساء امشب باحضورمتربیان صالحین پایگاه شهدای گمنام واهالی محترم منطقه درمسجدصاحب الزمان (عج) اسلام آباد برگزار...

ادامه مطلب ...
تجلیل از متربیان برتر صالحین گروه شهید رضا راد پایگاه مقاومت بسیج شهدای گمنام مسجد صاحب الزمان(عج)به همت خیرین محله کوی شهدای گمنام مسجدصاحب الزمان(عج)اسلام آباد

تجلیل از متربیان برتر صالحین گروه شهید رضا راد پایگاه مقاومت بسیج شهدای گمنام مسجد صاحب الزمان(عج)به همت خیرین محله کوی شهدای گمنام

تجلیل از متربیان برتر صالحین گروه شهید رضا راد پایگاه مقاومت بسیج شهدای گمنام مسجد صاحب الزمان(عج)به همت خیرین محله کوی شهدای...

ادامه مطلب ...
گروه صالحین شهید رضا راد پایگاه شهدای گمنام مسجد صاحب الزمان(عج)اسلام آباد شهرستان خوی به سرگروهی برادر حامد خلیل زاده با موضوع فضایل حضرت علی(ع) اداره شد. مسجدصاحب الزمان(عج)اسلام آباد

گروه صالحین شهید رضا راد پایگاه شهدای گمنام مسجد صاحب الزمان(عج)اسلام آباد شهرستان خوی به سرگروهی برادر حامد خلیل زاده با موضوع فضایل حضرت علی(ع) اداره شد.

گروه صالحین شهید رضا راد پایگاه شهدای گمنام مسجد صاحب الزمان(عج)اسلام آباد شهرستان خوی به سرگروهی برادر حامد خلیل زاده با موضوع فضایل حضرت علی(ع) اداره...

ادامه مطلب ...
عیادت و دلجویی از مداح اهل بیت عصمت و طهارت  حاج عبدالله صادقجو با حضور هیئت امناء و متربیان صالحین مسجد صاحب الزمان(عج)اسلام آباد خوی. مسجدصاحب الزمان(عج)اسلام آباد

عیادت و دلجویی از مداح اهل بیت عصمت و طهارت حاج عبدالله صادقجو با حضور هیئت امناء و متربیان صالحین مسجد صاحب الزمان(عج)اسلام آباد خوی.

عیادت و دلجویی از مداح اهل بیت عصمت و طهارت حاج عبدالله صادقجو با حضور هیئت امناء و متربیان صالحین مسجد صاحب الزمان(عج)اسلام آباد...

ادامه مطلب ...
جلسه حدیث شریف کساء باحضورمتربیان صالحین پایگاه شهدای گمنام واهالی محترم منطقه در مسجدصاحب الزمان(عج) اسلام آباد برگزار شد. مسجد صاحب الزمان(عج) اسلام آباد

جلسه حدیث شریف کساء باحضورمتربیان صالحین پایگاه شهدای گمنام واهالی محترم منطقه در مسجدصاحب الزمان(عج) اسلام آباد برگزار شد.

جلسه حدیث شریف کساء باحضورمتربیان صالحین پایگاه شهدای گمنام واهالی محترم منطقه در مسجدصاحب الزمان(عج) اسلام آباد برگزار...

ادامه مطلب ...
شورای امر به معروف مسجد صاحب الزمان(عج)با موضوع شناسایی منکرات محله در محل مسجد برگزار گردید. در این نشست با عنایت سرگروه های صالحین یک نفر نیز ارشاد و به جمع اهالی مسجد پیوست.

شورای امر به معروف مسجد صاحب الزمان(عج)با موضوع شناسایی منکرات محله در محل مسجد برگزار گردید. در این نشست با عنایت سرگروه های صالحین یک نفر نیز ارشاد و به جمع اهالی مسجد پیوست.

شورای امر به معروف مسجد صاحب الزمان(عج)با موضوع شناسایی منکرات محله در محل مسجد برگزار گردید. در این نشست با عنایت سرگروه های صالحین یک نفر نیز ارشاد و به جمع اهالی مسجد...

ادامه مطلب ...
گروه صالحین شهید رضا راد پایگاه شهدای گمنام به سرگروهی برادر حامد خلیل زاده بعد از اقامه نماز مغرب و عشا در محل مسجد صاحب الزمان(عج) اداره شد. مسجد صاحب الزمان(عج) اسلام آباد

گروه صالحین شهید رضا راد پایگاه شهدای گمنام به سرگروهی برادر حامد خلیل زاده بعد از اقامه نماز مغرب و عشا در محل مسجد صاحب الزمان(عج) اداره شد.

گروه صالحین شهید رضا راد پایگاه شهدای گمنام به سرگروهی برادر حامد خلیل زاده بعد از اقامه نماز مغرب و عشا در محل مسجد صاحب الزمان(عج) اداره...

ادامه مطلب ...
دیدار سرگروه های صالحین پایگاه شهدای گمنام بامرجع تقلید عالیقدرجهان تشیع حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی(دام ظله) در بیت معظم له. مسجدصاحب الزمان(عج)اسلام آباد

دیدار سرگروه های صالحین پایگاه شهدای گمنام بامرجع تقلید عالیقدرجهان تشیع حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی(دام ظله) در بیت معظم له.

دیدار سرگروه های صالحین پایگاه شهدای گمنام بامرجع تقلید عالیقدرجهان تشیع حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی(دام ظله) در بیت معظم...

ادامه مطلب ...