حلقه های صالحین

حضور مقتدرانه متربیان صالحین پایگاه شهدای گمنام مسجد صاحب الزمان(عج)اسلام آباد در همایش بزرگ سراسری بسیجیان شهرستان خوی مسجد صاحب الزمان(عج)اسلام آباد

حضور مقتدرانه متربیان صالحین پایگاه شهدای گمنام مسجد صاحب الزمان(عج)اسلام آباد در همایش بزرگ سراسری بسیجیان شهرستان خوی

حضور مقتدرانه متربیان صالحین پایگاه شهدای گمنام مسجد صاحب الزمان(عج)اسلام آباد در همایش بزرگ سراسری بسیجیان شهرستان...

ادامه مطلب ...
جشن بزرگ هفته بسیج پایگاه مقاومت بسیج شهدای گمنام مسجد صاحب الزمان(عج)اسلام آباد با سخنرانی حجت السلام والمسلمین حاج شیخ عبدالصمد خلیل زاده و مدح خوانی برگزار شد. مسجد صاحب الزمان(عج)اسلام آباد

جشن بزرگ هفته بسیج پایگاه مقاومت بسیج شهدای گمنام مسجد صاحب الزمان(عج)اسلام آباد با سخنرانی حجت السلام والمسلمین حاج شیخ عبدالصمد خلیل زاده و مدح خوانی برگزار شد.

جشن بزرگ هفته بسیج پایگاه مقاومت بسیج شهدای گمنام مسجد صاحب الزمان(عج)اسلام آباد با سخنرانی حجت السلام والمسلمین حاج شیخ عبدالصمد خلیل زاده و مدح خوانی برگزار...

ادامه مطلب ...
دیدار و دلجویی روحانی مسجد،هیئت امناء و پرسنل فرماندهی پایگاه شهدای گمنام با حضور در منزل بسیجی جانباز، بیرامعلی حسین زاده بمناسبت فرا رسیدن هفته بسیج. مسجد صاحب الزمان(عج)اسلام آباد

دیدار و دلجویی روحانی مسجد،هیئت امناء و پرسنل فرماندهی پایگاه شهدای گمنام با حضور در منزل بسیجی جانباز، بیرامعلی حسین زاده بمناسبت فرا رسیدن هفته بسیج.

دیدار و دلجویی روحانی مسجد،هیئت امناء و پرسنل فرماندهی پایگاه شهدای گمنام با حضور در منزل بسیجی جانباز، بیرامعلی حسین زاده بمناسبت فرا رسیدن هفته...

ادامه مطلب ...
جشن بزرگ وحدت و گرامیداشت هفته بسیج. زمان:یکشنبه ۴ آذر ماه بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء. مکان:مسجد صاحب الزمان(عج)اسلام آباد خوی. مسجد صاحب الزمان(عج)اسلام آباد

جشن بزرگ وحدت و گرامیداشت هفته بسیج. زمان:یکشنبه ۴ آذر ماه بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء. مکان:مسجد صاحب الزمان(عج)اسلام آباد خوی.

جشن بزرگ وحدت و گرامیداشت هفته بسیج. زمان:یکشنبه ۴ آذر ماه بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء. مکان:مسجد صاحب الزمان(عج)اسلام آباد...

ادامه مطلب ...
حضور سرگرو ها و متربیان صالحین پایگاه شهدای گمنام در مصلی امام خمینی(ره) و سخنرانی فرمانده سپاه خوی،بمناسبت فرا رسیدن هفته بسیج. مسجد صاحب الزمان(عج)اسلام آباد

حضور سرگرو ها و متربیان صالحین پایگاه شهدای گمنام در مصلی امام خمینی(ره) و سخنرانی فرمانده سپاه خوی،بمناسبت فرا رسیدن هفته بسیج.

حضور سرگرو ها و متربیان صالحین پایگاه شهدای گمنام در مصلی امام خمینی(ره) و سخنرانی فرمانده سپاه خوی،بمناسبت فرا رسیدن هفته...

ادامه مطلب ...
همایش دوچرخه سواری متربیان صالحین پایگاه شهدای گمنام مسجد صاحب الزمان(عج)اسلام آباد بمتاسبت فرا رسیدن هفته بسیج در مسیر روستای پیر موسی. مسجد صاحب الزمان(عج)اسلام آباد

همایش دوچرخه سواری متربیان صالحین پایگاه شهدای گمنام مسجد صاحب الزمان(عج)اسلام آباد بمتاسبت فرا رسیدن هفته بسیج در مسیر روستای پیر موسی.

همایش دوچرخه سواری متربیان صالحین پایگاه شهدای گمنام مسجد صاحب الزمان(عج)اسلام آباد بمتاسبت فرا رسیدن هفته بسیج در مسیر روستای پیر...

ادامه مطلب ...
گروه صالحین شهید بنای جدی پایگاه شهدای گمنام مسجد صاحب الزمان(عج)اسلام اباد شهرستان خوی به سرگروهی برادر کریم خواه با موضوع هفته بسیج اداره گردید. مسجد صاحب الزمان(عج)اسلام آباد

گروه صالحین شهید بنای جدی پایگاه شهدای گمنام مسجد صاحب الزمان(عج)اسلام اباد شهرستان خوی به سرگروهی برادر کریم خواه با موضوع هفته بسیج اداره گردید.

گروه صالحین شهید بنای جدی پایگاه شهدای گمنام مسجد صاحب الزمان(عج)اسلام اباد شهرستان خوی به سرگروهی برادر کریم خواه با موضوع هفته بسیج اداره...

ادامه مطلب ...
همایش دوچرخه سواری پایگاه شهدای گمنام مسجد صاحب الزمان(عج)اسلام اباد شهرستان خوی در راستای پیشوار از فرا رسیدن هفته بسیج. مسجد صاحب الزمان(عج) اسلام آباد خوی

همایش دوچرخه سواری پایگاه شهدای گمنام مسجد صاحب الزمان(عج)اسلام اباد شهرستان خوی در راستای پیشوار از فرا رسیدن هفته بسیج.

همایش دوچرخه سواری پایگاه شهدای گمنام مسجد صاحب الزمان(عج)اسلام اباد شهرستان خوی در راستای پیشوار از فرا رسیدن هفته...

ادامه مطلب ...
گروه صالحین شهید بنای جدی پایگاه شهدای گمنام مسجدصاحب الزمان(عج) با موضوع هفته بسیج به سرگروهی برادر غلامرضا کریم خواه اداره گردید. مسجد صاحب الزمان(عج) اسلام آباد خوی

گروه صالحین شهید بنای جدی پایگاه شهدای گمنام مسجدصاحب الزمان(عج) با موضوع هفته بسیج به سرگروهی برادر غلامرضا کریم خواه اداره گردید.

گروه صالحین شهید بنای جدی پایگاه شهدای گمنام مسجدصاحب الزمان(عج) با موضوع هفته بسیج به سرگروهی برادر غلامرضا کریم خواه اداره...

ادامه مطلب ...
گروه صالحین شهید سیستانی زاده پایگاه مقاومت بسیج شهدای گمنام مسجد صاحب الزمان (عج)با موضوع اهل بیت به سرگروهی برادر بهجت نیا اداره گردید. مسجد صاحب الزمان(عج) اسلام آباد خوی

گروه صالحین شهید سیستانی زاده پایگاه مقاومت بسیج شهدای گمنام مسجد صاحب الزمان (عج)با موضوع اهل بیت به سرگروهی برادر بهجت نیا اداره گردید.

گروه صالحین شهید سیستانی زاده پایگاه مقاومت بسیج شهدای گمنام مسجد صاحب الزمان (عج)با موضوع اهل بیت به سرگروهی برادر بهجت نیا اداره...

ادامه مطلب ...
پیشواز از زائر اربعین کربلای معلی، کربلایی علیرضا یکانی پور با حضور روحانی مسجد،فرماندهی پایگاه،هییت امناء مسجد،ومتربیان صالحین پایگاه شهدای گمنام. مسجد صاحب الزمان(عج) اسلام آباد خوی

پیشواز از زائر اربعین کربلای معلی، کربلایی علیرضا یکانی پور با حضور روحانی مسجد،فرماندهی پایگاه،هییت امناء مسجد،ومتربیان صالحین پایگاه شهدای گمنام.

پیشواز از زائر اربعین کربلای معلی، کربلایی علیرضا یکانی پور با حضور روحانی مسجد،فرماندهی پایگاه،هییت امناء مسجد،ومتربیان صالحین پایگاه شهدای...

ادامه مطلب ...
پیشواز از زائر اربعین کربلای معلی، کربلایی غلانرضا کریم خواه با حضور روحانی مسجد،فرماندهی پایگاه،هییت امناء مسجد،ومتربیان صالحین پایگاه شهدای گمنام. مسجد صاحب الزمان(عج) اسلام آباد خوی

پیشواز از زائر اربعین کربلای معلی، کربلایی غلانرضا کریم خواه با حضور روحانی مسجد،فرماندهی پایگاه،هییت امناء مسجد،ومتربیان صالحین پایگاه شهدای گمنام.

پیشواز از زائر اربعین کربلای معلی، کربلایی غلانرضا کریم خواه با حضور روحانی مسجد،فرماندهی پایگاه،هییت امناء مسجد،ومتربیان صالحین پایگاه شهدای...

ادامه مطلب ...
پیشواز از زائر اربعین کربلای معلی، کربلایی محمدرضا کریم خواه با حضور روحانی مسجد،فرماندهی پایگاه،هییت امناء مسجد،ومتربیان صالحین پایگاه شهدای گمنام. مسجد صاحب الزمان(عج) اسلام آباد خوی

پیشواز از زائر اربعین کربلای معلی، کربلایی محمدرضا کریم خواه با حضور روحانی مسجد،فرماندهی پایگاه،هییت امناء مسجد،ومتربیان صالحین پایگاه شهدای گمنام.

پیشواز از زائر اربعین کربلای معلی، کربلایی محمدرضا کریم خواه با حضور روحانی مسجد،فرماندهی پایگاه،هییت امناء مسجد،ومتربیان صالحین پایگاه شهدای...

ادامه مطلب ...
پیشواز از زائر اربعین کربلای معلی، حاج محمد قربان زاده با حضور روحانی مسجد،فرماندهی پایگاه،هییت امناء مسجد،ومتربیان صالحین پایگاه شهدای گمنام. مسجد صاحب الزمان(عج) اسلام آباد خوی

پیشواز از زائر اربعین کربلای معلی، حاج محمد قربان زاده با حضور روحانی مسجد،فرماندهی پایگاه،هییت امناء مسجد،ومتربیان صالحین پایگاه شهدای گمنام.

پیشواز از زائر اربعین کربلای معلی، حاج محمد قربان زاده با حضور روحانی مسجد،فرماندهی پایگاه،هییت امناء مسجد،ومتربیان صالحین پایگاه شهدای...

ادامه مطلب ...